Torajiro no Kyujitsu

Synopsis: The further adventures of a Japanese drifter (Kiyoshi Atsumi), his nephew (Hidetaka Yoshioka) and girlfriend (Kumiko Goto).

Synopsis: The further adventures of a Japanese drifter (Kiyoshi Atsumi), his nephew (Hidetaka Yoshioka) and girlfriend (Kumiko Goto).

Cast: Kiyoshi Atsumi, Hidetaka Yoshioka, Kumiko Goto, Chieko Baisho, Mari Natsuki, Hisao Dazai, ... View More

Cast: Kiyoshi Atsumi, Hidetaka Yoshioka, Kumiko Goto, ... View More

Directed By: Yoji Yamada