The Butterfly Chalice

Synopsis: Tien Yu-chuan meets a beautiful woman while on the run for accidentally killing a bully.

Synopsis: Tien Yu-chuan meets a beautiful woman while on the run for accidentally killing a bully.

Cast: Pat Ting Hung, King Feng, Yanyan Chen, Pao-Shu Kao, Lieh Lo, Miao Ching, ... View More

Cast: Pat Ting Hung, King Feng, Yanyan Chen, ... View More

Directed By: Cheh Chang, Chiu Feng Yuan