Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?

Synopsis: A naive peasant (Christopher De Leon) explores the Filipino identity.

Synopsis: A naive peasant (Christopher De Leon) explores the Filipino identity.

Cast: Christopher De Leon, Gloria Diaz, Eddie Garcia, Leopoldo Salcedo

Cast: Christopher De Leon, Gloria Diaz, Eddie Garcia, ... View More

Directed By: Eddie Romero